Leaseplan: Gedragsverandering door duurzaam vitaliteitstraject

Leaseplan: Gedragsverandering door duurzaam vitaliteitstraject

Maar liefst 60.7% geeft aan na het traject anders om te gaan met stress, 50% eet gezonder en 64.3% beweegt meer.
Leaseplan koos dan ook bewust voor Wellways omwille van onze holistische benadering, het complete aanbod en de focus op gedragsverandering.

We starten met sensibilisering door enkele stresstheaters op te voeren. Zo bereiken we meteen een hele grote groep werknemers. Nadien volgen verschillenden workshops volgens de pijlers beweging , voeding en het mentale.

Omdat 1 of 2 sessies niet voldoende zijn voor een blijvend effect, zetten we een vervolgtraject op. Op die manier bereiken we nog meer medewerkers, doen we aan kruisbestuiving en wordt de opgedane kennis opgefrist.