adult-casual-checking-1851467.jpg

welzijn. van voor naar achter, van lijf tot hart, van de werkvloer tot thuis.

Seriously healthy.

 
 

Waarom is welzijn belangrijk voor ons?

We moeten altijd maar meer met minder. De digitale revolutie en de toename van kenniswerk zorgen voor een overbelasting van ons menselijk kapitaal waardoor stress en burn-out zich lijken te verspreiden als een epidemie. Er vormen zich nieuwe uitdagingen die organisaties nog niet eerder hebben moeten vormgeven.

Wij geloven dat organisaties die verder durven denken, niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, maar ook meewerken aan een duurzame economie en nieuwe welvaartstaat – of staat van welzijn – met een sterk menselijk kapitaal als fundament.

Een sterk welzijnsbeleid biedt een directe return op de bedrijfsopbrengsten / ROI. Denk maar aan een reductie van kosten in absenteïsme en presenteïsme, de reductie van stress en burn-out, een sterke branding als werkgever maar ook als merk, een betrokken workforce, minder turnover, meer loyaliteit, minder kosten in onboarding, …

En daarom is welzijn belangrijk voor ons.


ROI

WELZIJN WORDT ALLEEN MAAR BELANGRIJKER, OMDAT HUMAAN KAPITAAL UW BELANGRIJKSTE GRONDSTOF IS.

SROI

sqlkfqlksfnlqkfs