Seriously healthy

Seriously healthy.

 
adult-casual-checking-1851467.jpg

Waarom is welzijn belangrijk voor ons?

En hoe denken wij over welzijn?

Welzijn is niet langer een must-do zonder meer. Wij geloven dat ondernemingen die verder durven denken, niet enkel hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen, maar ook meewerken aan een duurzame economie en een nieuwe welvaartsstaat. Met een sterk menselijk kapitaal als fundament. Want een degelijk geïntegreerd welzijnsbeleid versterkt niet enkel het humaan kapitaal, maar ook de gezondheid van de totale organisatie an sich. Want wat is uw onderneming werkelijk zónder de mensen die er werken? 

De digitale revolutie en de toename van kenniswerk zorgen voor een overbelasting van ons menselijk kapitaal. Stress en burn-out lijken zich te verspreiden als een epidemie. Werknemers werken langer dan ooit tevoren. Organisaties moeten weerbaar zijn voor compleet nieuwe uitdagingen.

Ondernemingen die verder gaan dan de maatschappelijke verantwoordelijkheid zien welzijn als een opportuniteit die zichtbaar wordt in de bedrijfscijfers.

Een welzijnsbeleid houdt rekening met psychosociaal welzijn, maar ook met fysieke gezondheid en met inspirationeel welzijn. Deze 3 pijlers zijn evenwaardig en beïnvloeden elkaar onderling.  

Met een geïntegreerd welzijnsbeleid creëert uw organisatie met Wellways dan ook de nodige tools, zodat medewerkers hun persoonlijk verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Want een evenwichtig mens werkt overtuigd mee aan een organisatie die een werkelijk, maatschappelijk verschil maakt.

Kortom: met Wellways ligt de nadruk op voelbare impact voor de hele organisatie. En dus voor alle medewerkers!

The way to wellbeing.

 
adults-business-businesswomen-1643323.jpg

Meten + Consulteren

Welzijn meten en versterken waar het écht nodig is 

Om een werkelijke blauwdruk te krijgen van het huidige welzijnsbeleid, is een zorgvuldige inventarisatie primordiaal. We betrekken hierbij zowel de beslissingsmakers als alle medewerkers. Dit doen we aan de hand van doorgedreven consultancy en metingen.
Waarom investeert je bedrijf überhaupt in welzijn? 

Het resultaat is een duidelijk voorstel waarbij via trainingen, workshops en coachingstrajecten gericht gewerkt kan worden op de 3 pijlers van welzijn, specifiek afgestemd op jouw bedrijfsrealiteit.


Ignilife,
by Wellways

Welzijn-app op het werk

Ons gezondheidsplatform vormt de online ruggengraat van het welzijnsbeleid in uw organisatie. We zetten in op technologie. Voor en door alle werknemers: met Ignilife begeleiden we uw medewerkers bij hun persoonlijke doelen, houden we de verworven kennis in leven, nodigen we specifieke medewerkers uit voor specifieke acties, terwijl er ondertussen organisch een informele community kan groeien, volledig in lijn met wat leeft op de werkvloer.


Coaching

Focus op individuele noden

Wellways heeft een team gekwalificeerde coaches tot uw beschikking. Coaching is een kwalitatieve, gespecialiseerde vorm van individuele begeleiding. Ze werkt in op een specifieke pijler van de gezondheid van het individu. Zo is er bijvoorbeeld stoppen met roken coaching, nutricoaching, bewegingscoaching, maar ook mentale coaching, managerial coaching enz.  Coaching leidt vaak tot een effectieve  gedragsverandering.


Training & Workshops

Breed aanbod met specifieke scope

Naast individuele ondersteuning bieden we ook een breed groepsaanbod aan. 

In onze trainingen ligt de nadruk op het kwalitatief informeren en inspireren van de doelgroep.  Voorbeelden hiervan zijn trainingen rond burn-out, gezonde voeding, digitale detox, slaap, mindfulness...

Daarnaast bieden we ook workshops aan. Hierin wordt in groep specifieke kennis vertaald naar het individueel niveau van de deelnemers en is de doelstelling te komen tot een persoonlijk actieplan. Er wordt een stap verder gezet in het persoonlijk engageren van de medewerkers om tot gedragsverandering te komen. 

De focus bij beide ligt op de gedetecteerde noden van een groep medewerkers, of op deze van de leidinggevende en zijn of haar team.


Over Ons.

 
DSC06414gr.jpeg

Onze missie is ambitieus te noemen

Wij gaan voluit voor een positieve impact op het welzijn van individuen, teams en organisaties en daardoor op de gemeenschap. Onze klanten zijn werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en gezondheids- en preventiediensten.

Wij geloven dat ondernemingen volwaardige stakeholders zijn in de gezondheid van hun medewerkers of klanten.

Door organisaties te inspireren om hun medewerkers en klanten te helpen hun gezondheid in handen te nemen, maken we van gezondheid weer een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Wij geloven dat een proactieve benadering van gezondheid individuen en organisaties weerbaarder maakt. We versterken daarmee meteen ook het welzijn van de gemeenschap.


Contacteer ons nu.

 
blur-businesswoman-close-up-407237.jpg
Naam *
Naam

info@wellways.be

Ons kantoor in Gent

Nieuwewandeling 62
9000 Gent

Ons kantoor in Brussel

Gentstesteenweg 1434
1082 Brussel